Fakta om fartyget
Bygge
Säkerhet ombord
Mot Sargasso
Film 1 - Trailer 2005
Föredrag 2006/2007
Första resan
Bilder från resan
Denna sida handlar om mina resor ute på Atlanten i min hemmabyggda fyra meters båt
©Sebastian Näslund
English

arrandir @ webvideo.nu


Del 1 / Del 2 / Del 3 / Biskaya / Öarna / Atlanten / Västindien /
USA / Norra Atlanten / sista resan

"Jag nedtecknade mina levnadsförhållanden skriftligen; icke så mycket för att lämna dem till någon som kommer efter mig, ty jag skulle sannolikt ha endast få efterföljare, som för att befria mina tankar från att dagligen grubbla över dem, och plåga mitt sinne."
Robinson Crusoe