The junkraft

Startsida

Om projektet

Kontakt

Att bygga

Sketches

Samarbete

Engelska: junk
Svensk översättning:

1. djonk - kinesiskt segelfartyg

2. kasta [bort] [som skräp]

3. skräp, sopor, avfall, bråte

Skrov - Överbyggnad/moduler - Rigg&segel - Julle/livbåt - Småprojekt - Inspiration - Önskelista

Att bygga
Många delar drömmen om att segla över haven och uppleva äventyr på främmande platser. I projektet "junk" kan några av dem samlas och ännu fler inspireras. Att bygga och utrusta en seglande flotte lämpar sig väl för en process baserad på kooperativt arbete. När väl plattformen är klar kan olika delar som: hytter, jullar, segel slutföras av olika personer. Olika hytter kan byggas i moduler på olika platser i Sverige och bultas fast på flotten. Ungefär på samma sätt som internationell rymdstationen ISS har utvecklats.

Ritningar
Eftersom farkosten ska formas utefter vilka material som finns tillgängliga och utefter byggarnas lust så vore det fel att börja med ritningar. Det måste finnas en öppning för att låta materialen inspirera. Det ska inte vara ett "hi-tech" koncept, snarare "back to basics".
- Längden skall vara minst 15 meter och tio personer ska kunna segla och bo ombord. Den ska ha tempererade vatten i åtanke.
- Den ska vara framdriven av segel. Möjlighet ska finnas att driva den med handkraft (trampa?) samt utombordare i undantagsfall. Troligen inte bermudasegel.
- Helst inte köl, kanske centerbord.
- Mängden elektronisk utrustning skall vara minimal: Kompass, GPS, handburen VHF, ID transponder - allt drivet av solceller.
- Kök och toalett - enkla.
- Ordentlig ankarutrustning är en prioritet, samt sjöankare.
- Tre mindre skeppsbåtar som ska kunna fungera som livbåtar.

Huvudprinciper
1) Huvudfunktionen måste sättas först: en farkost som kan förflyttas över vildsinta hav och samtidgt utgöra en fungerande bostad för många. Såväl under några dagar som en två veckors försening i en stiltje. Styrka och vikt, komfort och budget - allt måste vägas mot varandra.

3) Den ska både vara billig att tillverka som att segla. Den måste vara lätt att underhålla och eftersträva "low-tech". Komforten ska vara elementär, men samtidigt måste alla lösningar tåla: salt, sol, vind och ständig nötning.

2) Vi söker en hög grad av originalitet och experimentlusta. Gärna att resultatet blir konstnärligt, helt enkelt intressant visuellt.

Sjöduglighet
Prejektledaren har erfarenhet av att bygga en 4 meter lång experimentell farkost och segla den över Atlanten. Sjösäkerhet har varken med storlek att göra eller konventionellt utseende. Viktigt är att inte blanda ihop sjösäkerhet och komfort. Dagens båtar prioriterar hastighet och komfort - därför ser de ofta ut som de gör. En flotte kan vara sjösäkrare än de flesta fartyg.
Flottens komfort ska inte vara högprioriterad - det ska vara billigt och funktionellt. Hastighet är inte heller en prioritet. Som riktmärke: minst 5 knop i medvind och 3 knop i halvvind. Kryssningsegenskaperna ska inte vara prioriterade, men den ska kunna kryssa i 10 m/s utan att tappa höjd.
Fartyget ska vara osänkbart, både som helhet och i delar - något som är enkelt att göra när man går i från idén om ett skrov som måste hålla tätt. En Flotte saknar det.
Att följa sjösäkerhetsverkts regler är naturligtvis lämpligt, men kanske inte alltid möjligt då inspirationen ska sökas i traditionellt fartygsbyggande, kanske från forna kulturer långt bort från Sverige. Reglerna är helt enkelt inte skrivna för ett sådant här projekt. Vad det gäller säkerhetsutrustning ska alla moderna krav följas i den mån de är tillämpliga.

Klassificering
Fartyget kommer att registreras som skepp och användas som fritidsfartyg. Inga betalande passagerare eller yrkessjöfart på något sätt.

Budget och behov
Första och största behov är en byggplats nära Göteborg och nära havet, med tillgång till el och gärna skydd för elementen. Material skall samlas ihop gratis (enbart skräp och kasserat gods och sådan som är på väg till återvinning). Verktyg kan vara privata eller skänkta eller lånade. Till adminsitrativa avgifter behövs likvida medel: olika registreringar, third part liability insurance, föreningsavgifter, postgiro, hemsida e t c.
Allt arbete är ideellt.