The junkraft

Startsida

Om projektet

Kontakt

Att bygga

Sketches

Samarbete

Engelska: junk
Svensk översättning:

1. djonk - kinesiskt segelfartyg

2. kasta [bort] [som skräp]

3. skräp, sopor, avfall, bråte

Projekt "Junk-raft"
Konstruera en flotte av skräp och material som gått till återvinning och sedan segla den över Atlanten. Ett bygge av amatörer, men med höga ambitioner vad det gäller design, originalitet och miljömässighet. Samarbete med kommun, näringsliv och utbildningsinstitutioner önskvärt.

För att genomföra projektet skapas en ideell förening med följande syften och riktlinjer:

Stadgar
Föreningens namn är Junk-raft, har sitt säte i Göteborg och är ideell.

Syfte 1 Bygga ett fartyg av material "som gått till återvinning" eller rent av är skräp.
Syfte 2 Segla fartyget över Atlanten med ca 10 tal personer som manskap.
Syfte 3 Genomföra ett projekt som är samhällsnyttigt.
Syfte 4 Att projektet ska vara offentligt och kunna engagera många.

Det ska vara ett projekt av amtörer (medborgare), men som samtidigt samverkar med instanser inom kommun, näringsliv, andra organisationer och utbildning. Samarbete ska sökas med: Göteborgs kommun, varvsindustrin, Högskolan för design, Chalmers, Råvara.se, Sjöfartsmuseet.
Ett projekt som är socialt, kulturellt och tekniskt.

Utförligt om föreningen syfte.

1) Fartyget som förmodligen blir en flotte, ska ha en hög grad av design och originalitet. Vara experimentel och söka sina lösningar i sk "traditionellt skeppsbyggande" samtidigt som moderna material används. Det ska vara billigt och miljömässigt. Endast skräp och material på väg till återvinning får användas. Projektet ska utmana konventionerna och "tänka utanför det vedertagna". Plats för misslyckande ska finnas. Se till vad som är möjligt snarare än vad som är brukligt.
Ledorden är: Design, Miljö, Sjöduglighet, Originalitet, Resursnålhet.

2) Kortare och längre resor till havs, huvudsyftet är att korsa Atlanten, vilket blir det slutgiltiga sättet att bevisa konstruktionen - och ge belöning för de som arbetat, i form av upplevelse och äventyr.
Syftet är att visa hur man med små medel och i samarbete med andra kan uppleva äventyr. Det ska inte bara vara ett bevis för alternativ ingenjörskonst utan också en hyllning till samarbete, medborgerliga initiativ, oliktänkande. Att göra svåra saker möjliga på ett billigt sätt sprider hopp och lust i samhället.

3) Samhällsnyttan i projektet är naturligtvis dess miljöaspekter, men också dess ambition att sammanföra teknik, kultur och sociala aspekter. Här kommer att finnas plats för unga människor som vill engagera sig i något konkret. Människor som kanske inte passar in i den teoretiska skolvärlden. Insat kapital i form av arbete ger rätt att segla på fartyget i framtiden (för själva atlantfärden måste de dock ske an handplockning på grundval av kompetens). Den som gör något, är också med och bestämmer.

4) Byggplatsen ska kunna besökas, en hemsida ska beskriva utvecklingen och bjuda in till samtal och kommentarer. Vi ska kunna ta emot gymnasiepraktikanter, och skolungdomar, kanske kunna sysselsätta skoltrötta. Vi kommer att söka samarbete med sjöfartsmuseer. Hela projektet kommer att dokumenteras av professionella journalister/filmare.

Medlemskap
Den som deltar aktivt i projektet kan söka medlemskap. Till styrelsen kan de söka som har kompetens som behövs för projektets genomförande (se syfte).

Årsmöte
Projektet kommer ha kontinuerliga stormöten där varje möte som enligt gängse föreningspraxis är utlyst enligt god sed har årsmötesstatus. Val till styrelse sker dock endast en gång om året.

I övrigt kommer föreningen följa normal föreningspraxis.

Se mer under bygge